7 Güzel Adamdan Biri

Fethi Ağabey

  • Mehmet Akif İNAN

Başlık:  Fethi Ağabey
Yayınlandığı yer: Yeni Devir
Tarih: 07.10.1977

Fethi Ağabey
AKİF iNAN

Vakit erişip, davet gelince, varıp huzura yetti.
İşbu misafirhanede bir er kişi olarak dolanırdı.

Yarım asrı biraz aşan bu müddeti içinde, hep cihat eylemiştir. Binlerce mü’min gencin önünde o durdu dağlar gibi; yol gösterdi, erzak taşıdı, savaş öğretti. Hepimizin kursağında ekmeği vardır. hepimizin içinde kök saldırdığı bir ışık ağacı var.
Kelamın en zarifini, edebin en kamilini, siyasetin en ferasetlisini, edebiyatın en muhtevalısını, onun aziz varlığında erimiş bulurduk.
Çok ötelerden gelmiş, çağımızda oturmuş bir mana kahramanıydı ve gelecek zamanlara müjdeler ulaştıran bir kavşak zirvesiydi sanki.
Üstünde başında, oturup kalkmasında, konuşmasında susmasında, sevincinde hüznünde, velayetin keskin lakin mestur yankılanmaları ışıldardı.
Binlerce coşkun şelalenin pamuktan köpükleri dolardı çevrenize, o konuşurken.
Bulutlar, sırlarını sergilerdi önünüze, o konuşurken.
Gaibin destanları binlerce yorum nehrini, kalbinizin üzerinden geçirirdi, o konuşurken.
O konuşurken, bu çağın da, öte cağların da bilcümle kirleri, nefsin günübirlik hesapları gibi. bir duman gibi dağılarak, altın ufuklar açılırdı önünüze.
Tepeden tırnağa bir gönüldü, bir aşktı ki, en kavi akılları mihveri etrafında seyyare kılmak liyakatini hamil… Öyle cins bir zeka idi ki, hassasiyetinin bekaretine refik. Fethi Ağabey, hangi kelimelerdir seni anlatmaya muktedir olan; hangi yürektir. senin ufûlundan duyduğu teessürü, kelimelere tevdi ederek rahatlayacak, teselli bulacak olan?
İman erbabına sahabetin, içinde devlet tohumları taşıyan gençliğe önderliğin, namdan ve nişandan müstağni destansı hayatını yaşadın sen.
Nübüvvete ve onun varislerine, boyun eğen, baş kesen, edep ve erkan ile, kibar kelamlarla arz-ı hal yolunda idin ve beşaretlere teslim-i vücud ve şükr ile sücud üzre idin.
Bir akıl, bir ôşık, bir garib mü’min idin. Gurbet hayatını tamamlayarak, vatana vardın bugün. Sevdiklerinle haşrolrnaya kavuştun
“Hepimiz, O’ndan geldik, O’na döneceğiz.”
Fatiha diliyorum.