7 Güzel Adamdan Biri

Edebiyat ve Medeniyet Üzerine(Denemeler)

Yayın tarihi : Kasım1985-İstanbulEdebiyat ve Medeniyet Üzerine
Yayın evi :  Akabe
Sayfa sayısı :  151

 

Türk toplumunun bütün bunalımlarının temelinde, medeniyet davası yatar. Buna bir çözüm getirilmeden, bu temel konuda aydınlarımız bir ortak bilince varmadan hiçbir şey yapılamaz. Biz Batı medeniyetinden değil, Türk – İslam medeniyetindeniz. Bütün tarihimiz, sanatımız, kültürümüz, folklorumuz,. edebiyatımız, mimarimiz, müziğimiz, hatta mutfağımız, zevklerimiz, güzel anlayışımız, geleneklerimiz, bu medeniyet içinde şekil almıştır. Akıl, bunu inkar edemez. Bütün bunlar, yüzyıllar içerisinde oluşmuş, olgunlaşmıştır. Günlük yaşayışımızdan, sosyal kurumlarımıza kadar her şeyimiz ona uygun bir tarzda düzenlenmedikçe, varlığımızı onurlu bir biçimde sürdürmemiz mümkün olamaz. Yakın tarihimiz bunu göstermektedir.
Batının ulaşmış olduğu teknik güçle, medeniyet problemi biribirine karıştırılmamalıdır. Yakın tarihimizin, aydınları, yöneticileri bunu gereği gibi ayırdedememişler; tekniği Batı Medeniyetinin bir uzantısı, hatta tecellisi olarak görmüşlerdir. Bugün de aynı yanlışlığı sürdürenlerimiz var. Aydınlarımızın böyle bir yanlışlığa saplanmalarında, batının, büyük çıkarları, dolayısıyla yatırımları rol oynadığı gibi, bu şartlandırılmış ortam yüzünden yerli düşünceye bağlı fikir ve sanat adamlarının yetişememesi de önemli bir etken olmuştur. Siyasal emperyalizmin başarısı, kültür ve medeniyet emperyalizminin başarısına bağlıdır.