7 Güzel Adamdan Biri
Hakkında Yazılanlar

Hakkında Yazılanlar

Medeniyetimiz, son bir iki yüzyıl boyunca hem varoluş hem de bilgi ve kavrayış bakımından ciddi bir tutulma içine girdi. Bu tu­tulmanın en önemli işaretleri sanat, edebiyat ve bilgi burçlarında gö­ründü. Bu süreçte, anlama, algılama ve anlamlandırma bakımından, bizim dünya görüşümüze ters düşen yorum ve yaklaşımlar ortaya çıktı. .

İşte bu sürecin çok önemli bir aşamasında M. Akif inan me­deniyetimizin şiir burcunda çok yeni bir ses olarak ortaya çıktı; şiirini ve sesini yerli düşüncenin fikri imkanlarıyla ve özgün bir duruşla destekledi, tanımladı. Onun yaptıkları ve yazdıklarının üzerinde çok ciddi bir biçimde düşünülmesi gereken önem ve önceliğe sahip hu­suslar olduğuna inanıyoruz.

M. Akif inan’ın ölümünden sonra Hece dergisi Mart 2000 Sayı­sının “Hece Taşları” bölümüyle, Yedi İklim dergisi Mart 2000 Sayısısını bütünüyle M. Akif inan sayısı olarak çıkarmakla hem iyi bir vefa örneği gösterdiler, hem de tebrik edilecek bir iş gerçek­leştirdiler. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından hazırlanan Mehmet Akif İnan Kitabı ise içeriği ve estetik boyutu ile daha derli toplu ve daha kapsamlı bir çalışma olarak çıktı. Bu arada, çeşitli dergi ve gazeteler­de de M. Akif İnan’la ilgili önemli yazılar kaleme alındı. Tüm bu çalışmaların M. Akif inan’ın şiiri, düşüncesi, eylemi, tavrı ve amacının ne olduğunun anlaşılmasında çok önemli bir yeri olduğu kanaatini taşıyoruz.

Bununla birlikte, hem bu çalışmalarda dile getirilen ve açıklanan hususların M. Akif İnan’ın şiiri ve düşüncesiyle ilgili olarak söyle­nebilecekleri tüketmediği, hem de M. Akif inan’ın MEMUR-SEN’ in kuruluşu ve devamındaki çalışmaları ve yönlendirmeleriyle bize ka­zandırdıkları konusunda bizim de yapmamız gereken bir şeyler bu­lunduğuna olan inancımızdan dolayı böyle bir çalışmayı gerçek­leştirmek istedik.

Bu çalışma M. Akif İnan konusunda daha yapılacak çok şey olduğunu hissettirebilirse kendimizi bahtiyar sayacağız.

 

Medeniyetin Burçları/Önsöz Yerine